Winding stairs

Fra Metoder
Winding Stairs

Dette er en metode til forbedring af en virksomhed fra top til bund. Den kan illustreres med en cirklende bevægelse fra top til bund, og jeg ville egentlig have kaldt den "Proptrækkermetoden". Det kunne give associationer i retning af at trække proppen op - og proppen sidder som bekendt i toppen af flasken (underforstået at det i reglen er ledelsen der er problemet), men jeg syntes ikke det lød så godt på engelsk (corkscrew?) så jeg valgte i stedet "vindeltrappen" som association.


Princippet er rigtig konsulentagtigt og meget simpelt:

1. Man identificerer et område (fx Application Architecture) og foretager en vurdering (assessment) af dette. Man kan evt. bruge teknikken fra problemløsning og betragte symptomer og identificere årsager. Hvis man i forvejen kender noget til området/branchen og de typiske problemer (business issues), kan man lade sig inspirere af dem i forbindelse med interviews af involverede medarbejdere.

2. Med udgangspunkt i problemerne defineres løsninger, og der udarbejdes planer for implementering af disse.

3. Endelig gennemføres implementeringen i henhold til planerne:

Ws1.jpg


Man kan jo så eventuelt tage en tur rundt med passende mellemrum til sikring af at området til stadighed er trimmet i forhold til de gældende vilkår.

Hertil er det jo så indlysende at det næsten gør ondt, men nu kommer pointen:

Man skal lige indse at ændringer på et niveau typisk vil have konsekvenser for underliggende niveauer, og at man derfor skal gennemføre en tilsvarende Assess-Plan-Implement på disse niveauer.

Hvis man således starter i toppen af virksomheden, vil man få en kredsende bevægelse fra top imod bund som illustreret på figuren:

Ws2.jpg


Man er selvfølgelig ikke nødt til at starte i toppen. Man kan vælge at starte på det niveau hvor der er de største problemer, men derfra er man nødt til at fortsætte hele vejen ned.

Winding Stairs.jpg

Navnet Vindeltrappemetoden refererer netop til denne kredsende bevægelse fra top til bund.