Sundhedscheck taktisk niveau

Fra Metoder

Sundhedscheck, taktisk niveau

Styringen (ledelsesprocesserne) på det taktiske niveau handler om:

  • planer,
  • måling af afvigelser og
  • korrigerende handlinger.

Planerne stammer dels fra de overordnede strategier, dels fra taktiske tiltag, som fx tilpasning til ændrede vilkår, og fra de korrigerende handlinger.

Desuden skal der være defineret ledelsesprocesser til opfølgning på det operationelle niveau.

Checkliste for det taktiske niveau