Sundhedscheck strategisk niveau

Fra Metoder

Sundhedscheck, strategisk niveau

Der skal være en idé med virksomheden, dvs. en forestilling om hvad den skal bidrage med til markedet (en mission) og hvordan den skal være placeret i markedet (en vision). De skal være korte og klare, og de skal blandt andet bruges kunne bruges som udgangspunkt for fastlæggelse af virksomhedens målsætning og strategier.

Virksomhedens målsætning tager udgangspunkt i mission og vision, og den skal være:

  • Konkret, specifik.
  • Målbar, man skal kunne måle hvor tæt man er på målet.
  • Realistisk, det skal være muligt at nå målet.
  • Relevant, det skal knytte sig til mission og vision.
  • Tidsbestemt, man skal forpligte sig til at nå målet inden et bestemt tidspunkt. Ellers bliver det uforpligtende.

Desuden skal der udarbejdes strategier for:

  • Markedsføring og salg (se bemærkninger vedrørende Virksomhed og Marked og Salget)
  • Leverance og kvalitet (se bemærkninger vedrørende Leverancen)
  • Personale og kompetencer
  • Systemer og administration
  • Sikkerhed

Endelig skal der være defineret en ledelsesproces som sikrer ajourføring af mål og strategier, samt ledelsesprocesser for opfølgning på det taktiske niveau.

Checkliste for det strategiske niveau