Sundhedscheck operationelt niveau

Fra Metoder

Sundhedscheck, operationelt niveau

Det er det operationelle niveau der så at sige "leverer varen". Der er her pengene tjenes og det er her de sættes til. Derfor er det også styringerne på dette niveau der typisk er de mest omfattende. Generelt kan man sige at alt hvad der er væsentligt for forretningen skal der styres på. Styring betyder at der skal være en plan, en måling (holder planen?) og en mulighed for korrektion i tilfælde af afvigelser.

De områder der skal styres på er:

  • Kvalitet, herunder kapacitet og kompetence
  • Produktivitet
  • Fleksibilitet
  • KunderelationerCheckliste for det operationelle niveau