Leverancen

Fra Metoder

Leverancen

Der skal 4 ting til for at leverancen kan danne basis for en god og varig forretning:

1. Kvalitet

Kvaliteten er forudsætningen for varige kunderelationer. Hvis kunden oplever at kvaliteten er dårlig hører alting op. Bemærk at kvaliteten afhænger af overensstemmelse mellem kundens oplevelse og forventning. Hvis man oversælger en vare vil man ende med at levere dårlig kvalitet. Der skal altså gennemføres et passesde niveau af kvalitetsstyring.

2. Produktivitet

Produktiviteten er forudsætning for konkurrenceevne og rentabilitet. Her skal man være opmærksom på en mulig konflikt med kvalitetsstyringssystemet. Man kan nemt falde i den grøft at kvalitetsstyringssystemets krav til verifikation, måling og dokumentation går ud over produktiviteten. Det behøver imidlertid ikke at være sådan. Hvis man bærer sig rigtigt ad vil omkostningerne ved kvalitetstyringssystemet være betydeligt mindre end omkostningerne ved fejlrettelser og erstatningsleverancer.

3. Fleksibilitet

Det handler om at kunne dække markedets (kundens) skiftende behov. Det handler også om at kunne reagere hurtigt på pludseligt opståede behov hos kunderne. Bemærk at kravene til produktivitet (at gøre ensartede ting) og kvalitet (at gøre tingene på ensartet måde) er i modstrid med fleksibiliteten. Det er en ledelsesopgave at løse dette. Der er forskellige måder. Det kan etablering af et "fast track" (proces) eller en "task force" (organisation) eller noget andet.

4. Kunderelationer

Der skal værnes om relationerne til kunden i alle faser af kundeforholdet (salg, levering, vedligehold, support). Ligesom produktkvaliteten er det en forudsætning for et varigt kundeforhold. Dette handler primært om kommunikation. Selv om kvalitet, pris og levering er i orden kan man miste kunden på grund af dårlige relationer. Modsat kan man opleve at kunden bærer over med svigtende kvalitet hvis relationerne ellers er gode.