Abstraktionsniveauer

Fra Metoder

Abstraktionsniveauer

Når tingene er komplicerede og forvirringen er stor er det struktur der skal til. En af måderne er få styr på abstraktionsniveauerne. Som vist nedenfor er en tredeling meget populær og velkendt i forskellige sammenhænge.

Eksemplet kunne være:

Absniv.jpg

Man går et niveau op ved at spørge hvorfor og et niveau ned med spørgsmålet hvordan. På et givet niveau er spørgsmålet hvad.

Hvis vi således ønsker lys og spørger hvordan lys? Er svaret: En lampe. Og hvordan lampe? Med de viste komponenter. Modsat kan man spørge Hvorfor komponenterne? For at bygge en lampe, og hvorfor lampe? For at få lys.

Man kan naturligvis fortsætte niveauerne opad og nedad så længe det giver mening, men jeg har bemærket at man meget ofte benytter 3 niveauer:

Absniv2.jpg

Ad organisation: Det strategiske niveau fastlægger virksomhedens mål og strategier. Det taktiske niveau lægger planerne der skal føre til målene, og det operationelle niveau gennemfører planerne. Spørgsmålene hvorfor og hvordan fører dig op og ned.

Ad PQM: Her har man indført et niveau (kritiske succesfaktorer) imellem mål og aktiviteter. Det gør man for at få styr på kompleksiteten (bemærk at kompleksitet håndteres med struktur). I simple tilfælde kan man naturligvis gå direkte fra mål til aktiviteter, men hvis vi taler om forretningsmæssige mål der involverer flere parter, er det en fordel at gøre det i flere trin idet der udføres verifikation og opnås konsensus for hvert trin.

Ad idésalg: Se venligst afsnittet on idésalg.

Ad problemløsning: Som det ses opererer den kun i 2 niveauer, og løser derfor kun problemer der kan håndteres i 2 niveauer. Der er imidlertid ikke noget i vejen for at udvide den med niveauer opad hvis det er hensigtemæssigt.

Et eksempel kunne være:

Der er sket en fejl. Årsagsanalysen (hvorfor?) viser at det var en menneskelig fejl.

En almindelig løsning vil være at justere en procedure, indføre en kontrol, opdatere en instruktion eller en checkliste etc. Hvis man imidlertid har gentagne menneskelige fejl så skal man spørge sig selv: Hvorfor? og dermed rykke et niveau op.

Svarene kan i så fald være manglende kompetence (løsningerne vil så handle om kompetencestyring, uddannelsespolitik, ansættelseskriterer ...) eller for stort tidspres (løsningerne her vil være planlægning, ressourcestyring, service level agreements ...). Bemærk at løsningerne i dette tilfælde henvender sig til et tilsvarende højere niveau i organisationen.