Caltentio-cm1

Caltentio

Navnet Caltentio er en sammentrækning af de latinske ord: Callidus Intentio. Callidus betyder skarpsindigt, snedigt, udtænkt og intentio kan betyde plan eller design (jf. intention, hensigt). Google translate oversætter det til “snedig plan”, andre oversættere kommer frem til “skarpsindigt design”.

Ideen er at Caltentio hjælper mindre og mellemstore virksomheder med planlægning og design af forretningen, og det snedige består i at de principper og metoder der anvendes af større virksomheder her et skaleret ned således at mindre og mellemstore virksomheder opnår tilsvarende fordele, men i en mindre opsætning, og med meget færre ressourcer.

ci-logo

Organisationen er et netværk af selvstændige specialister inden for hver sit område af virksomhedsledelse som tilsammen løser tværorganisatoriske opgaver for kunderne. Organisationsformen medfører at de faste omkostninger er minimale. Det betyder at Caltentio kan operere til meget attraktive priser, men det sætter samtidigt begrænsninger på de opgaver vi kan påtage os.
Opgaverne skal være meningsfulde, interessante og af kortere varighed. Større virksomheder bør gå til de etablerede konsulenthuse, og hvis det primært handler om at få tilført ressourcer under spidsbelastning er der andre konsulentfirmaer der er bedre til at levere det.

Deltagerne bliver involveret fra opgave til opgave, men af faste samarbejdspartnere med kompetence inden for virksomhedsledelse, markedsføring, projektstyring, kvalitetsstyring og internationalt samarbejde, specielt i relation til Kina.

Forside   Om Caltentio   Services   Kontakt